چشمانی که اشعه ایکس دارد

مدیر فروشگاه
9 مهر, 1397
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

دختر روسی به نام ناتاشا که چشم هایش ظاهراً توانایی و قدرت اشعه ایکس را دارند و می تواند بدون هیچ وسیله دیگری اعضای درونی بدن دیگران را ببیند. این دختر می گوید من می‌توانم برای چند ثانیه اندام‌های درونی بدن انسان ها را به صورت رنگی ببینم و حتی وضعیت آنها را تحلیل کنم.این دختر روسی تمامی پزشکان و جامعه پزشکی را متحیر کرده است.

دختری که چشمانش اشعه ایکس دارد

این دختر می گوید که روزی با مادرم در خانه نشسته بودم و ناگهان چشمانم جور دیگری دید و توانستم داخل اندام مادرم را ببینم و به او گفتم.از آن روز به بعد دیگر چشمانم به حالت عادی برنگشت.
برای اثبات درستی گفته های این دختر پزشکان تصمیم گرفتند که او را مورد آزمایش قراردهند.به ناتاشا گفتند که هر چی که در داخل شکم یکی از پزشکان می بیند را روی کاغذ بیاورد.او در نقاشی جای زخم معده دکتر را به خوبی نشان داده بود.

ناتاشا هم‌اکنون در مرکز بیماری‌های خاص بیمارستان مسکو مشغول کار است.